เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บริการประกาศรับสมัครงาน สืบค้นหางาน สำหรับธุรกิจอาหาร การบริการอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ  โซ่อุปทานอาหาร และที่เกี่ยวข้อง บริการประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

พัฒนาทักษะพนักงานและบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการสมัครงาน และการทำงาน

ค้นหาตำแหน่งงาน

คุณกำลังมองหางานใช่ไหม ?

ติดต่อสอบถาม การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลากร
ในสถานประกอบการ โครงการเพิ่มผลิตและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพ โปรดติดต่อ

ดูตำแหน่งงาน